Minimālais nomas termiņš — 7 dienas;

1. Nomnieka tiesības un pienākumi:

1.1. Nomniekam ir jābūt derīgai B kategorijas vadītāja apliecībai un vismaz pieci gadi braukšanas pieredzei.
1.2. Lai veiktu rezervāciju, ir jāparaksta līgums un jāiemaksā depozīts 200 eiro apmērā (kas pēc tam tiks ieskaitīts nomas maksā).
1.3. Saņemot kemperi, jāsamaksā pilna nomas maksa un jāiemaksā drošības nauda 600 eiro apmērā.
1.4. Drošības nauda tiek atdota pilnā apmērā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
Tīrs kemperis, salons un bagāžnieks;
Iekšējais un ārējais aprīkojums nav bojāts un ir labā stāvoklī;
Kempera iekšējam stāvoklim ir jāatbilst tā sākotnējam stāvoklim.
Salonā nedrīkst būt nepatīkamas smakas (tabakas dūmu, benzīna un citu ķīmisko vielu utt.);
Pilna degvielas tvertne;

2 . Iznomātāja pienākumi:

2.1. Iznomātājs apņemas nodrošināt tīru kemperi labā tehniskā stāvoklī ar pilnu degvielas tvertni, ūdens tvertni un diviem uzpildītiem gāzes baloniem;
2.2. Mēs paturam tiesības neatmaksāt rezervācijas depozītu (200 eiro) gadījumā, ja atsakāties no kempera nomas mazāk kā 14 dienas iepriekš;
2.3. Kempera nomas maksā ir iekļautas: obligātā OCTA apdrošināšana un KASKO apdrošināšana;
2.5. Nomnieka iepazīstināšana ar kempera ekspluatācijas noteikumiem.

Nomas līgums